Elektrische installaties

Elektrische installaties volgens de Norm NEN-1010.

Een elektriciteitsinstallatie in uw huis of bedrijf zorgt ervoor dat er op de gewenste plek een elektrische aansluiting zit voor apparatuur die moet worden aangesloten. Maar soms zit deze niet op de gewenste plaats of zit er helemaal niets op de plaats waar de apparatuur geplaatst wordt.
Dan is VTS Haarlem uw specialist voor het realiseren van de benodigde aansluiting(en).
VTS Haarlem levert werkzaamheden welke uiteen lopen van het plaatsen van een complete elektrische installatie bij nieuwbouw of verbouw als ook het onderhoud hiervan, daar behoren ook wijzigingen of uitbreidingen bij aan bestaande installaties voor zowel 230 0f 400 Volt aansluitingen.
Een veel voorkomende uitbreiding in woonhuizen is de bekende 400 Volt kracht aansluiting met een Perilex wandcontactdoos voor in de keuken als er een nieuw fornuis of elektrische kookplaat is aangeschaft, waarvoor ook vaak 2 groepen in de groepenkast moeten worden bijgemaakt.

NEN 3140 keuringssticker
Uitgebreide groepenkast
Perilex kook en oven aansluiting

Of het nu zwakstroom-, sterkstroom- en of krachtstroominstallaties zijn, VTS Haarlem kan deze voor u installeren. Ook het berekenen van de benodigde vermogens en het verdelen van de groepen om overbelasting te voorkomen kunnen wij voor u berekenen, zodat u een veilige installatie heeft die voldoet aan de normen van de NEN-1010 en waarbij werkgevers en eigenaren met een gerust hart hun installatie periodiek kunnen laten keuren aan de eisen die de NEN-3140 stelt aan installaties vanuit de ARBO waarvoor zij hoofdelijk aansprakelijk zijn.

Ter informatie Elektrische installaties werkgevers en / of eigenaren.

Een ondernemer is strikt genomen niet verplicht om zijn machines en apparaten volgens de NEN 3140 te keuren. Máár, volgens de Arbowet zijn werkgevers wel verplicht voor het creëren van een gezonde én veilige werkplek voor hun werknemers. In de Arbowet wordt hier dan ook verwezen naar de NEN 3140.
Dus met een gekeurde elektrische installatie volgens de NEN 1010 en de jaarlijks gekeurde apparatuur waar het personeel mee moet werken zit de werkgever ook verzekeringstechnisch en juridisch als altijd goed!

Zoals hierboven vermeld moeten nagenoeg alle machines voldoen aan de normen van de Europese Machinerichtlijn.
Zo, zegt de NEN, moet elke machine die binnen de Europese Unie op de markt wordt gebracht of gebruikt, voldoen aan de veiligheids- en gezondheidseisen uit de Machinerichtlijn, welke wettelijk zijn vastgesteld.

In de ARBO wet is vastgelegd dat werkgevers en / of eigenaren verantwoordelijk zijn voor het in goede staat houden van hun elektrische installatie en wel zodanig dat de veiligheid en gezondheid van gebruikers en werknemers niet in het geding is. De normen die bepalen wat er wordt verstaan onder een veilige elektrische installatie zijn vastgelegd in de norm NEN 3140. Naast de verantwoordelijkheid die u hebt als werkgever voor uw medewerkers bent u ook (persoonlijk) juridisch aansprakelijk voor de gevolgen van ongevallen -met of zonder blijvend letsel.
Daarnaast eisen veel verzekeringsmaatschappijen in hun polisvoorwaarden dat de elektrische installatie periodiek gekeurd wordt en door personeel gebruikte apparatuur zoals elektrische gereedschappen en andere elektrische apparaten jaarlijks dienen te worden gecontroleerd op hun werking en aarding.
De NEN 3140 inspectie is een wettelijke verplichting en dient periodiek te worden uitgevoerd. Een risico analyse is bepalend voor de interval. Elektrische installaties dienen minimaal één maal in de 5 jaar te worden geïnspecteerd.

Wilt u uitbreiden of aanpassingen laten maken aan uw elektrische installatie voor uw bedrijf of woning, neem dan contact met ons op.

VTS Haarlem
info@vts-haarlem.nl
Tel. 023-545 20 70