info@vts-haarlem.nl

023-5452070

Haarlem

Meterkast

De meterkast is het hart voor elk bedrijf en elke woning waar alle elektriciteit voor voor het gebouw of
huis wordt verdeeld, geregeld en beveiligd, daarom is een meterkast eigenlijk een ruimte waar alleen gecertificeerde monteurs wijzigingen en aanpassingen in mogen aanbrengen en uitvoeren.
Wanneer u zelf of een niet gecertificeerd persoon wijzigingen aanbrengt in de meterkast en er treden
storingen op of erger nog er breekt brand uit door verhitting van de draden, dan kan de verzekering
zeggen dat zij niet uitbetalen door aangesloten verkeerde apparatuur of een foutieve installatie.